27 Mayıs 2009 Çarşamba

Kütüphanemizi Tanıyalım


1925 Yılında hizmete açılan kütüphane, bu tarihlerde ''Halk Kitap Sarayı'' olarak Çaybaşı semtinde hizmet vermiş, kendine ait binası olmaması nedeniyle daha sonraki yıllarda hizmetini çeşitli semtlerde sürdürmüştür. Halk Kitap Sarayı olarak hizmetini 1940 lara kadar devam ettiren kütüphane bu tarihlerden sonra Halkevlerinin bir olarak faaliyet göstermiştir. Ancak daha sonraki yıllarda Halkevlerinin kapatılması sonucu genel kütüphane hüviyetiyle Bakanlığımıza bağlı hizmet vermeye başlamıştır. 1975 yılında da kütüphane kendi binasına taşınmıştır.
1925 - 1975 yılları arasında şahıs, vakıf ve özel idare kurumların binalarında hizmet veren kütüphane, Bakanlığımızca yaptırılan kendi binasında 1975 yılından beri hizmetine devam etmektedir.

BİNA

Kütüphane binasının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olup kütüphanemize tahsis edilmiştir.

Kütüphane binası üç katlı olup;

Giriş katında Ödünç Verme Bölümü, Sergi Salonu, Depo ve Kalorifer Dairesi,

1. Katında Çocuk Bölümü, Gazete Okuma Bölümü ile Süreli Yayınlar ve İnternet Bölümü,

2. Katında İdari Bölüm ile 000-600 (Felsefe-Psikoloji-Din-Sosyoloji-Ekonomi-Eğitim-Halkbilim ) konulu kitapların yer aldığı Okuyucu Salonu 1, Kitap Deposu

3. Katında Müze Müdürlüğü ile 700-900 ( Resim-Müzik-Sinema-Mimari-El Sanatları-Edebiyat-Tarih-Coğrafya-Biyografi ) konulu kitapların yer aldığı Okuyucu Salonu 2 bölümleri vardır.

HİZMET BÖLÜMLERİ

Ödünç Verme Bölümü: Binanın giriş katında 60 m2 lik bir alanda On beş yaş üstü okuyuculara (Yetişkinlere) yönelik hizmet vermektedir. Toplumu oluşturan bireylerin bilgi ve yaşam düzeylerini geliştirmek ve okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla kütüphane dışında okunmak üzere ödünç kitap verilen bölümdür. Kitaplar raflara açık raf sistemine göre yerleştirilmiştir.

Çocuk Bölümü : Binanın 1. katında 150 m2 lik bir alanda hizmet vermektedir. Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğine göre 6-16 yaş grubuna hizmet veren bölümdür. Bu bölümde de kitaplar açık raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Çocuklara ödünç verilen kitaplar bu bölümde bulunmaktadır.

Süreli Yayınlar Bölümü: Bu bölümde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Kütüphanemiz adına abone olunan 64 adet süreli yayın ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan bağış olarak gönderilen dergiler, günlük yerel ve ulusal gazeteler bir düzen içinde okuyucuya sunulmakta ve okuyucunun güncel konularda bilgilenmelerine yardımcı olunmaktadır. Kullanım alanı 109 m2 dir.

Yetişkinler Bölümü: On altı yaş üstü okuyucuların yararlandığı bölümdür. Bu bölüm 2. ve 3. katlarda hizmet vermektedir. 2. katta yer alan SALON 1 de kitaplar konusuna göre 000’dan 600’e kadar olan eserler yer almaktadır. 3. katta yer alan SALON 2 de ise 700-800-900 konularını içeren eserler yer almaktadır. Kitaplar raflara açık raf sistemine göre sıralanmıştır. Her iki salon da 150 şer m2 dir.

İnternet Erişim Merkezi : Kütüphanemiz Müdürlüğü bünyesinde Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce gönderilen 10 adet bilgisayar ile oluşturulan İnternet Erişim Merkezi MART 2006 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Okuyucuların güncel bilgileri daha kısa zamanda ve uygun bir ortamda ulaşmaları sağlanmıştır. İnternet Erişim Merkezinden yararlanan okuyuculardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Aynı salonumuza Ulaştırma Bakanlığının KİEM Projesi kapsamında 8 Bilgisayar ve mobilyaları gelmiş, gerekli kurulum yapılarak 27 Haziran 2008 tarihinden itibaren okuyucu hizmetine sunulmuştur.
Yer darlığından dolayı İnternet Erişim Merkezi ile Süreli Yayınlar Bölümü aynı salonda hizmet vermektedir.

Gezici Kütüphane Servisi : İl Halk Kütüphanemizin en önemli bölümlerinden biri de Gezici Kütüphanedir. Merkez ve Şubelerimize uzak olan mahalle, belde ve köylerde oturan vatandaşlara Gezici Kütüphane hizmeti verebilmek için Denizli Belediyesi, Denizli Ticaret Odası ve İl Halk Kütüphanesinin işbirliği ile 3634 adet kitapla hizmet vermektedir.

Eski Eserler Bölümü: Bu bölümde 1928 öncesi ve sonrası basılan eski harfli Türkçe eserler mevcuttur. 2391 adet eserin yer aldığı bu bölümden okuyucuya kitap verilmemektedir. Bu bölümdeki eserlerden ancak dijital Fotoğraf Makineleri ile fotoğraf çekilmek suretiyle yararlandırılmaktadır.
Bağlı Şube-İlçe ve Kasaba Kütüphanelerimizle ilgili bilgiler ayrıca verilmiştir.